Introduction
Introduction

Martha is een burgerrechtenadvocaat in Detroit, Michigan. Meer dan tien jaar bekleedde Martha de prestigieuze functie van beroepsadvocaat/griffier bij de edelachtbare Helene N. White van het Amerikaanse Hof van Beroep voor het zesde arrondissement. Dit Hof doet uitspraak over beroepen van de federale districtsrechtbanken in vier staten: Michigan , Ohio, Kentucky en Tennessee. Martha werkte in het district waar veel autofabrikanten hun Amerikaanse hoofdkantoor hebben en stelde voor de rechter objectieve, duidelijke en zorgvuldig afgewogen meningen op.

Grote civiele zaken waar Martha aan werkte, hadden betrekking op allerlei soorten onrechtmatige daad, waaronder vorderingen op het gebied van productaansprakelijkheid, diversiteitsjurisdictie waarvoor de staatswet moest worden toegepast, en grondwettelijke vorderingen. Voordat ze voor het zesde arrondissement werkte, diende Martha 14 jaar lang dezelfde rechter in het hof van beroep van Michigan. In die tijd bekeek ze beroepschriften en lagere rechtbankverslagen. Na uitgebreid onafhankelijk juridisch onderzoek heeft Martha adviezen opgesteld voor beoordeling door de rechter, ook in technische productaansprakelijkheidszaken.

Ze is afgestudeerd aan de George Washington University Law School, waar ze lid was van de redactieraad van het Journal of International Law and Economics. Ze behaalde eerder een Master of Arts-diploma in vreemde talen en internationale handel.